กล่องกระชุหิน คืออะไร?

กล่องกระชุหินหรือกล่องลวดตาข่าย คือกล่องที่ใช้สำหรับใส่หินและนำไปวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน ทำจากลวดตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วจึงขึ้นรูปทรงเป็นกล่อง ขนาดของกล่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจุดประสงค์การใช้งานหรือตามมาตรฐานของทางราชการ

ประเภทของกล่องกระชุหิน

01
กล่องเกเบี้ยน
02
กล่องแมทเทรส
03
กล่องเกเบี้ยน
ต่อหาง
01
กล่องเกเบี้ยน
02
กล่องแมทเทรส
03
กล่องเกเบี้ยนต่อหาง
ช่องตาข่าย

ช่องตาข่ายมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็นคู่ ๆ 3 เกลียว

ขนาดของกล่องและเส้นลวด
ช่องตาข่าย (ซม.)
A × B
ขนาดกล่อง (ม.) ลวดโครง
(มม.)
ลวดถัก
(มม.)
ลวดผูก
(มม.)
กว้าง ยาว สูง
6 × 8 0.5 - 2.0 1.0 - 6.0 0.17 - 0.5 2.5 - 3.0 2.0 - 3.0 2.0 - 2.2
8 × 10 0.5 - 2.0 1.0 - 6.0 0.5 - 1.0 3.0 - 4.0 2.5 - 3.0 2.0 - 2.2
10 × 12 0.5 - 2.0 1.0 - 6.0 0.5 - 1.0 3.0 - 5.0 2.5 - 3.4 2.0 - 2.2
10 × 13 0.5 - 2.0 1.0 - 6.0 0.5 - 1.0 3.0 - 5.0 2.5 - 3.4 2.0 - 2.2
คุณสมบัติของลวด
ขนาดเส้นลวด
(มม.)
น้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ
(กรัม/ตร.ม.)
ความต้านทางแรงดึง
(นิวตัน/ตร.ม.)
2.0 240 380-550
2.2 240 380-550
2.7 260 380-550
3.0 275 380-550
3.4 275 380-550
3.5 275 380-550
3.9 290 380-550
4.0 290 380-550

การนำไปใช้งาน

  • ป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำ
  • ป้องกันคลื่นและทรายชายทะเล
  • ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
  • ปูลาดท้องคลอง
  • ฝายน้ำล้น
  • กันกัดเซาะคอสะพาน

ประเภทของลวด

1
ลวดเคลือบสังกะสี (มีทั้งแบบหุ้มพีวีซี และแบบไม่หุ้มพีวีซี)
2
ลวดเคลือบอลูซิงค์ (มีทั้งแบบหุ้มพีวีซี และแบบไม่หุ้มพีวีซี)
มีปริมาณเคลือบสังกะสี 95 % อลูมิเนียม 5 % น้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ 305 กรัม/ตารางเมตร

หมายเหตุ:

  • -  ความหนาของเนื้อพีวีซี (PVC) หุ้มเส้นลวดเคลือบสังกะสีมีค่าประมาณ 0.45-0.55 มิลลิเมตร
  • -  จากการทดสอบแรงดึงลวดตัวอย่างยาว 30 ซม. ได้ค่าการยืดหดตัวไม่น้อยกว่า 12 % ซึ่งตรงตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการที่กำหนดไว้ มอก.71/2517 (แก้ไข พ.ศ.2532) และระบบจัดการ คุณภาพ ISO 9001-2015 กมช.-สมอ.-มอก.17021 QMS 006
  • -  Alu-Zinc Wire can be known as Galfan or Zinc-Aluminium.